Arbetslag

Vi som arbetar i Norna

 

anneli.jpg
Anneli Frohm, lagledare

Anneli är lagledare och kökschef.

anneli.frohm@mimer.org

 

Ghazale.JPG
Ghazale Karami

Ghazale är vår kock. 

ghazale.karami@mimer.org

 

Therése Elander

Therése jobbar på Tingshuset.

 

Jessica B.jpg

Jessica Brodin (föräldraledig)

Jessica jobbar i köket och på fritids. 

jessica.brodin@mimer.org

 

lotta-200.jpg

Lotta Grahn

Lotta jobbar på expeditionen och är ansvarig för köfrågor. 

lotta.grahn@mimer.org

 

Kerstin Andersson

Kerstin arbetar som vaktmästare.

kerstin.andersson@mimer.org

 

Linneaw.jpg

Linnéa Westring

Linnéa arbetar som controller. Hon har har hand om ekonomi, löner och fastighetsfrågor. 

linnea.westring@mimer.org

 

2c505cdb52c76d4ae3a7faa1ab88f564_f1076.jpg

Benita Lindgren

Benita arbetar som skolkurator.

benita.lindgren@mimer.org

 

carinaj-200.JPG

Carina Johansson

Carina arbetar som specialpedagog och elevhälsosamordnare. 

carina.johansson@mimer.org

 

 

ifous_logo-68px.png

 

Ifous – innovation, forskning och utveckling i skola och förskola. Vi kommer delta i deras FoU-projekt om programmering i undervisningen.

Ignite_logo-68.png

 

Ignite Research Institute. Vi utvecklar skolor genom forskning, metodutveckling och utbildning.

ickevinstutdelande-68.png

 

Idéburna skolors riksförbund främsta syfte är att tillvarata de idéburna friskolornas intressen och verka för en samhällsnyttig och icke-vinstutdelande skola präglad av mångfald och utveckling.

norna utb liten.jpg

 

Norna är ett helägt dotterbolag till Freinetskolan Mimer. Norna bedriver utbildningsverksamhet, ordnar seminarier och tar emot studiebesök samt producerar och ger ut utbildningsmaterial. Norna bedriver också cateringverksamhet och levererar mat till skolor och förskolor.